ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت ابلاغ شد. برای دریافت روی لینک زیر کلیک نمایید. ضوابط معلولین ویرایش جدید ۱۳۹۹ نشریه ۲۴۶