فروش ویژه!

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

تومان59,000

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

 

فهرست کتاب نظام فنی و اجرایی کشور:

بخش اول: نظام فنی و اجرایی

نظام فنـی و اجـرایی طرح‌هـای عمرانی

۱- کلیات

۲- تعریف

۳- نقش نظام فنی و اجرایی در تهیه و اجرای برنامه‌های عمرانی کشور

۴- اصول و مبانی کلی حاکم بر نظام فنی و اجرایی

۵- گستره نظام فنی و اجرایی

۶- تهیه طرح

۷- مدیریت بر تهیه طرح

۸- اجرای طرح

۹- خدمات مدیریت و کنترل

۱۰- خدمات و فعالیت‌های اجرایی

۱۱- شرح اصول و مبانی حاکم بر نظام فنی و اجرایی

۱۲- تعریف

۱۳- اصول حاکم بر انجام مطالعات بنیادی و تحقیقاتی

۱۴- تعریف

۱۵- اصول و مبانی حاکم بر تهیه و تدوین معیارها‌، استانداردها و ضوابط فنی

۱۶- تعریف

۱۷- اصول و مبانی حاکم بر تهیه طرح

۱۸- اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت واحدهای خدمات مدیریت تهیه طرح و واحدهای خدمات مشاوره‌ای تهیه طرح

۱۹- اصول و مبانی حاکم بر ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره‌ای تهیه طرح (‌‌‌‌‌‌واحدهای تهیه طرح)

۲۰- اصول و مبانی حاکم بر قراردادهای خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره‌ای تهیه طرح

۲۱- اصول و مبانی حاکم بر نرخ‌گذاری و نحوه پرداخت حق‌الزحمه قراردادهای خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره‌ای تهیه طرح

۲۲- تعریف

۲۳- اصول و مبانی حاکم بر اجرای طرح

۲۴- تعریف واحد اجرای طرح

۲۵- اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت واحدهای اجرای طرح

۲۶- اصول و مبانی حاکم بر ارجاع کار به واحدهای اجرای طرح

۲۷- اصول و مبانی حاکم بر قراردادها و پیمان‌های اجرای طرح

۲۸- اصول و مبانی حاکم بر نرخ‌گذاری و نحوه پرداخت قراردادها و پیمان‌های اجرای طرح

مدیریت، کنترل و نظارت بر اجرای طرح

۲۹- تعریف

۳۰- اصول و مبانی حاکم بر مدیریت‌، کنترل و نظارت بر اجرای طرح

آماده‌سازی برای نگهداری و ‌بهره‌برداری

۳۱- تعریف

۳۲- اصول و مبانی حاکم بر آماده‌سازی برای نگهداری و ‌بهره‌برداری

۳۳- تعریف

۳۴- اصول و مبانی حاکم بر ارزشیابی

نظام فنی و اجرایی کشور

نظام فنی و اجرایی کشور، فصل اول- کلیات

۱- هدف

۲- دامنه کاربرد

۳- مراجع

۴- تعاریف و مفاهیم

۵- اصول نظام فنی و اجرایی کشور

۶- عوامل ذینفع در نظام فنی و اجرایی کشور

نظام فنی و اجرایی کشور، فصل دوم- مدیریت

الزامات مدیریت

مرحله پیدایش

نظام فنی و اجرایی کشور، فصل سوم-پدید‌آوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری

مرحله مطالعات توجیهی

مرحله طراحی پایه

مرحله طراحی تفصیلی

مرحله اجرا

مرحله راه‌اندازی،تحویل و شروع بهره‌برداری

الزامات پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری

نظام فنی و اجرایی کشور، فصل چهارم- تهیه اسناد مدیریت، پدیـدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌هسرمایه‌گذاری

الزامات تهیه اسناد مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری

نظام  فنی و اجرایی کشور، فصل پنجم- نحوه استقرار سامانه‌های نظام فنی و اجرایی کشور

بخش دوم: اصول حاکم بر قراردادها

مـوافقتنامـه، شـرایـط عمـومـی و  شـرایـط خصـوصـی پـیـمـان‌هـا

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شـرایـط خصوصـی پیمـان‌ها و مقررات مربوط به آنها

موافقتنامه پیمان

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان، فصل اول- تعاریف و مفاهیم

شرایط عمومی پیمان، فصل دوم-‌ تأییدات و تعهدات پیمانکار

شرایط عمومی پیمان، فصل سوم-‌ تعهدات و اختیارات کارفرما

شرایط عمومی پیمان، فصل چهارم- تضمین، پرداخت، تحویل‌ کار

شرایط عمومی پیمان، فصـل پنجم-‌ حوادث قهری، فسخ، ختـم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف

بخش سوم: قرارداد سرجمع

پـیـمــان اجـرای کـارهـای ساختمانی به صورت سرجمع

پیوست شماره یک- پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

پیوست شماره دو- پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

پیوست شماره سه- پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

پیوست شماره چهار- پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

پیوست شماره پنج- پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

بخش چهارم: تشخیص صلاحیت و ارجاع کار

آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی و تشـخیص  صـلاحیت پیمـانکاران

آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی، فصل اول- کلیات

آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی، فصل دوم- انواع پیمانکاران

آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی، فصل سوم- تشخیص صلاحیت

آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی، فصل چهارم- ضوابط و نظامات

آیین‌نامـه ارجاع کـار به پیمانکاران

دسـتـورالعـمـل نـحـوه رسـیـدگـی به  تخلفات انتظامی (‌‌‌حرفه‌ای) پیمانکاران

رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای پیمانکاران، فصل اول- کلیات

رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای پیمانکاران، فصل چهارم- فرآیند رسیدگی به تخلفاتانتظامـی (‌‌‌حرفه‌ای) و تجدید نظـر در آراء

بخش پنجم: آشنایی با فهرست بها

فهرست بهای واحد پایه‌ رشتـه ابنیه سـال ۱۳۹۴

دستورالعمل کاربرد، فهرست بهای واحد پایه‌ رشته ابنیه سال ۱۳۹۴

کلیات، فهرست بهای واحد پایه‌ رشته ابنیه سال ۱۳۹۴

تنظیم صورتجلسات، فهرست بهای واحد پایه‌ رشته ابنیه سال ۱۳۹۴

فصل‌های فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۴

پیوست ۱ فهرسـت بهای واحد پـایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۴- مصالح پای‌کار

پیـوست۲ فهرست بهای واحد پایـه‌ رشته ابنیه سال ۱۳۹۴- ضریب طبقات

پیوست ۳ فهرست بهای واحد پایه‌ رشته ابنیه سال ۱۳۹۴- شـرح اقلام هزینه‌های بالاسـری

پیوست۴ فهـرست بـهای واحد پایه‌ رشته ابنیه سال ۱۳۹۴- دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

پیوست۵ فهرسـت بهای واحد پایـه‌ رشته ابنیه سال ۱۳۹۴ – کارهای جدید

بخش ششم: آزمون‌های نظام مهندسی

آزمون‌‌های نظام مهندسی

کلیدواژه نظام فنی و اجرایی کشور 
منابع و مآخذ
وزن 100 g
ابعاد 25 × 17 × 1 cm

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب نظام فنی و اجرایی کشور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *